Garantie En Klachten - Klantenservice

GARANTIE EN KLACHTEN

Wij hechten veel waarde aan onze producten en streven er altijd naar om ze in uitstekende staat aan u te leveren. Mocht er echter tijdens het transport iets misgaan of doet zich een andere situatie voor waardoor u aanspraak kunt maken op garantie, dan helpen wij u graag.

Volgens de wet bent u verplicht om binnen twee maanden na ontdekking van een gebrek melding bij ons te maken. Als het gebrek onder de garantie valt, zullen wij kosteloos zorgen voor reparatie of vervanging.

Klachten

Soms kan er iets misgaan en dat begrijpen wij. Wij adviseren u om eventuele klachten eerst aan ons voor te leggen door een e-mail te sturen naar info@aramatjewels.com. Als dit niet tot een oplossing leidt, kunt u uw geschil voor bemiddeling aanmelden bij Stichting WebwinkelKeur via https://www.webwinkelkeur.nl/kennisbank/consumenten/geschil/.

Vanaf 15 februari 2016 is het ook mogelijk voor consumenten in de EU om klachten in te dienen via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr.